Ongevalideerd taxatierapport
Een ongevalideerd taxatierapport is hetzelfde als een gevalideerd taxatierapport, echter wordt deze niet ter validatie aangeboden bij een validatie instituut. Ongevalideerde taxatierapporten worden aangevraagd voor het onderbouwen van bijvoorbeeld een aankoop- of verkoopbeslissing of bij onenigheid over de hoogte van de WOZ-waarde van de woning.

Gevalideerd taxatierapport
Een gevalideerd taxatierapport is een taxatierapport die wordt uitgevoerd door een gecertificeerde taxateur, die vervolgens wordt goedgekeurd door een validatie instituut, zoals: het NWWI of TaxateursUnie. Deze instituten waarborgen de kwaliteit en betrouwbaarheid van taxatierapporten. Banken vragen naar een gevalideerd taxatierapport bij de aanvraag van een hypothecaire geldlening of bij het wijzigen van de hypotheek. Voor andere zaken volstaat vaak ook een ongevalideerd taxatierapport. Deze zijn namelijk nauwelijks getoetst op kwaliteit en betrouwbaarheid door een validatie instituut.