Bouwkundige keuring
Een bouwkundige keuring betreft een visuele inspectie ten aanzien van de kwaliteit van een woning. Onze bouwtechnische keuringen worden altijd uitgevoerd door een gecertificeerde en onafhankelijke keurder. De woning wordt tijdens een keuring visueel onderzocht op verschillende criteria, zoals: de fundering, dakconstructie, gevels en elektra. Tevens wordt er in de rapportage aandacht besteed aan de gebreken van de woning met daarbij de kosten voor herstel op korte en lange termijn.